Impro

De acteurs in een impro(visatie)voorstelling hebben geen script, geen decor en geen kostuums. Alles wordt ter plekke verzonnen. Bij sommige vormen van improvisatie worden wat rekwisieten gebruikt, maar dat is het.

‘Saai, dus!’

Nee, het is juist heel spannend om te zien hoe een scène ontstaat terwijl er gespeeld wordt. Je weet nooit welke kant het op gaat. Dit geldt zowel voor de spelers áls voor het publiek!

‘Ja, dus die acteurs doen maar wat!’

De acteurs reageren op elkaar. Ze kiezen een rol voor zichzelf door deze te spelen of accepteren een rol omdat een tegenspeler deze aanbiedt. Ze zorgen dat er een relatie is tussen de karakters en ze maken duidelijk waar de scène zich afspeelt. Dat doen ze tijdens het spelen, zonder dat ze bijvoorbeeld roepen: ‘Ik ben de vader en we zijn in de slaapkamer’. Het spel maakt duidelijk wie en waar ze zijn en wat hun relatie is.

‘Allemaal tegelijk? Wow!’

En dan moet er over het algemeen ook nog een conflict ontstaan én er moet een mooi einde aan de scène komen. Improvisatieacteurs kick ass!!

Kunst & Vliegwerk speelt verschillende vormen van improvisatietheater:

  • De Vloer Op. Een improvisatievorm bekend van het gelijknamige tv-programma. Een regisseur heeft een aantal dilemma’s bedacht die de spelers moeten uitspelen. De spelers krijgen korte beschrijving van hun personage en wat de beginsituatie van de scène is. Daarna bepalen de spelers hoe het dilemma uitgespeeld wordt.
  • Theatersport. Twee teams van vier spelers dagen elkaar uit om scènes te spelen rond een gekozen thema. Het publiek bepaalt waar de scène over gaat. Degene die de scène het beste uitspeelt krijgt de meeste punten van de ‘strenge’ rechters. Het publiek krijgt sponzen die ze naar de rechters mogen gooien als ze het niet eens zijn met de beslissingen en rozen om naar spelers te gooien als ze een fantastische scène spelen.
  • Improved!. Een theatervorm die door Kunst & Vliegwerk zelf ontwikkeld is. Korte scènes, waarbij het publiek bepaalt waarover het gaat, worden afgewisseld door geïmproviseerde liedjes in verschillende genres.

En we spelen niet alleen in het theater. Onze voorstellingen kunnen in principe overal gespeeld worden. Verras ons maar eens met een originele locatie!

Twee acteurs zitten op zwarte blokken op het toneel. De man zit voorovergebogen met zijn hoofd op zjin armen. De vrouw kijkt bezorgd toe.
Scène waarin Bart het moeilijk heet en Atie bezorgd toekijkt